Pokud si přejete reagovat na naši nabídku a ucházet se o pozici REFERENT SKLADU ve společnosti Kostelecké uzeniny a.s., vyplňte a odešlete následující formulář.

Vámi zadané údaje budou vyhodnoceny odpovědným pracovníkem personálního oddělení. Odpověď obdržíte e-mailem nebo telefonicky v nejkratší možné době.

 
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti AGROFERT, a.s., IČO: 26185610, Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4 a další firmy koncernu, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude AGROFERT, a.s. a další firmy koncernu provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.
Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:
(i) na přístup k osobním údajům,
(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
(iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
(v) na přenositelnost údajů a
(vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
(vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.V případě dotazu ke zpracování osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu: osobní.udaje@agrofert.cz.